Du er her:   Gantrup  
 
 
 

Invitation til Kjørmesgilde 24. februar

Vi plejer at fejre lysets tilbagevenden med et ordentligt Kjørmesgilde.

Dette sker den 24. feb. 2018, kl. 18.30 i Gantrup forsamlingshus.

Festen starter med stegt flæsk, kartofler og persillesovs, samt diverse tilbehør, kaffe og kager.

Øl, vand, vin og drammer kan købes i baren til specielle Gantrup priser.


Bankospil med vores gamle plader og brikker, som stort set alle giver gevinst, 25 kr. pr. plade.
 
Vi har i år 100 gevinster: kronvildt, dåvildt, råvildt, gæs, ænder og fasaner, måske mere.
 
Alle gevinster er vakuumpakkede og frosne, klar til at tage med hjem.
 
Indgangspris 150 kr. pr person, som betales KONTANT ved indgang. Tilmeldingen er økonomisk bindende.

Som sædvanlig vil vores veluddannede personale, stå klar til servering af kolde drikkevarer, frisk blomstervand, blødt brød, samt postevand under det nervepirrende og opslidende bankospil.

Atter i år, har vi været så heldige at entrere med Kampagne Per, kendt fra X faktor, som hele aftenen vil stå i baren og udøve halsbrækkende tryllenumre med diverse drikkevare og byttepenge.

I er meget velkomne til at tage venner og bekendte med, men forbered dem på, at de vil se indfødte.

Vi har max. plads til 80 personer
.
Tilmelding til mail@entr-rj.dk senest den 14-02-2018, først til mølle-princippet.

Venlig hilsen og Godt Nytår

Gantrup Borgerforening

 

Vi har rent drikkevand i Gantrup

Efter flere fund af pesticidresten Desphenyl-Chloridazon i drikkevand, især på Fyn, har det været oplagt at spørge, om den også kunne findes i vandet fra Gantrup vandværk.
 
Derfor bestilte vandværket en udvidet prøve, som blev foretaget i november. Resultatet foreligger nu, og vi kan ånde lettet op: Det blev en frikendelse.
 

Målingen af Desphenyl-Chloridazon viser under 0,01 μg per liter.
 
 
Den politisk fastsatte grænse er 0,1 μ/l. Det svarer til 1 gram per 10.000.000 liter vand. Vores vand har altså højst 1 gram per 100.000.000 liter vand.
 
Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand er i en vurdering fra Miljøstyrelsen sat til at være 300 μg/liter for voksne og 50 μg/liter for børn.
 
Med andre ord er der rigtig mange andre risici, man bør være mere bekymret for.
 
Den omfattende rapport dækker omkring 90 forskellige målinger og munder ud i et samlet "clean sheet" til Gantrup Vandværk: "Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016."

Rapporten findes her.

 

Kommunens planer for Gantrup

Horsens Byråd har sendt et forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Med forslag til Kommuneplan 2017 ønsker Horsens Byråd at sikre, at der tænkes langsigtet og bæredygtigt.

Forslaget sætter de overordnede rammer for udviklingen af en lang række temaer, herunder byudvikling, landskab, natur, fritidsformål, det åbne land og infrastruktur. Forslaget består konkret af en hovedstruktur med de overordnede mål for udviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplanlægningen samt en redegørelsen for de overordnede forudsætninger for planlægningen.
 
 
Ikke mindst indeholder forslaget også en plan for en landsby som Gantrup. Man kan her (http://kommuneplan2017.horsens.dk/dk/rammer/enkelte-rammer/forslag/61lb01.htm) bl.a. læse, at husene i byen højest må være i to etager og ikke højere end 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30%, so noget parcelhuskvarter i stil med Voerladegaard og Yding bliver der aldrig tale om.
 
I øvrigt er planen for Gantrup en nøje gentagelse af, hvad der kom ud af den såkaldte landsbyafgrænsning i 2013. Her lagde kommunen en plan frem, som vi holdt møde om i Gantrup forsamlingshus. Mødet resulterede i en række kommentarer til kommunen, og de blev i væsentlig grad taget til efterretning. Se mere om dette her på siden længere nede (indlæg fra august 2012- juni 2013).
 
Den nye Kommuneplan 2017 præsenterer sig godt. Som noget nyt kan man slå en adresse op her (kommuneplan2017.horsens.dk) og under "Hvad gælder for mig?" finde detaljerede oplysninger om f.eks. forsamlingshuset eller egen adresse.)
 
Forslaget er i høring indtil den 28. november 2017.
 

 

Pølsemagerudstyr

I juni blev blev første arrangement under Tryg Landsby afholdt i Gantrup.
 
Louis fra LA Slagterartikler i Yding demonstrede for en stor skare interesserede, hvordan man ganske nemt laver kød - f.eks. fra jagtbytte - om til pølser af forskellig slags. Undervejs brugte Louis maskiner og ingredienser, som han lovede at sende specifikationer og priser på. De følger nedenfor.
 
 
Man kan hos Louis købe en pakke til 350 kr. bestående af
 • 1 stk blandebalje 12 Ltr.
 • 1 ps svinetarme kal. 32/34
 • 1 ps medisterbl. u/ Mel og Mælk 1000 gr.
 • 1 ps fransk hvidløgsgriller 975 gr.
 • 1 ps slagterens grillmedister 120 gr.
Der bliver ca. 45 kg færdigmasse ud af denne pakke.
 
Priserne på maskinerne fremgår af produktbladene. Der skal tillægges moms.
 

 

Tryg Landsby indbyder til foredrag med Jørgen Skouboe

Jagten er gået ind, bøssen er ladt og de lange underbukser og det grøn-brunlige tøj er atter kommet forrest i garderoben.
 
Jørgen Skouboe, kendt fra programmet ”Nak og Æd”, gæster for første gang i historien Gantrup Forsamlingshus, hvor han vil fortælle om programmet ”Nak og Æd”, jagt i Norden og om en husmår egentlig smager godt.
 
Datoen er onsdag d. 4. oktober fra klokken 18.30- 21.30.
 
Undervejs er der indlagt pause, hvor der vil blive serveret franskbrødsmadder og kaffe.
 
Jørgen vil bl.a. fortælle om jagten på Nordens vildt og om mødet med vores Nordiske brødres jagtkultur. Derudover vil han komme ind på jagten på White Tail i Finland, hans oplevelser på Svalbard, hvor han skød en Remmesæl midt i isbjørnens spisekammer og hans bedrifter i Grønland, hvor det frøs minus 38 grader, da han endelig stod overfor Moskusoksen. Vi skal også høre om jagten på Urfuglen i Sverige, Rensdyret på Island, Mallemukken på Færøerne og om fiskeriet efter Helleflynder på Lofoten der ligger 350 km ude i Norskehavet.
 
 
Prisen for dette arrangement er 100 kr. pr person som betales kontant i indgangen.
 
Tilmelding foregår ved første til mølle-princippet til Simon på steffensen63@gmail.com senest d. 15. september.
 
På vegne af Tryg Landsby og Gantrup Forsamlingshus

 

Spadserelund på en dag

 
Udrustet med mortorsave, gravemaskiner m.v. tog det en halv snes mand fra Gantrup og omegn en dag at forvandre vildnisset på det nyerhvervede jordstykke oven for forsamlingshuset til en lille lund med en lysning og tre stier.
 
Her kan byens borgere og gæster i forsamlingshuset fremover tage sig en spadseretur, og endda regne med at komme tørskoet igennem, idet det fældede ved er omdannet til flis (foreløbig kun i lysningen).
 
Se billeder af resultatet - klik på linket her:


Læs mere
 

Sommerfest i Gantrup

 


For Gantrups beboere og medlemmer af borgerforeningen

Nu er det nu!

Kære alle Store som små

Tag din havetraktor under armen og kom til Danmarks vildeste have traktor ringridning. Har du ikke en må du stjæle naboens.

 

Tør du tage kampen op mod andre, i den store fløde­bollekast kon­kurrence?

 

Kom og vær med til en sjov dag med mange andre aktiviteter.

 

Grillen pudses af og grisen fedes op, til en lækker aften i fantastisk selskab med alle Gantrups beboere.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 19-08-2017. Vi starter kl. 15:00

Yderligere informationer vedrørende sommerfesten vil gives via mail og på Gantrups facebook side, som hedder Gantrup  (lukket gruppe)

Har i endnu ikke fået tilmeldt jer Gantrups ”infomail” kan i gøre dette på: gantrupvej22@fibermail.dk

Via denne mail vil i også modtage generelle informationer omkring Gantrup, så som f.eks. arrangementer, fællesspisning, Sankt Hans osv.

 

Vi har dog brug for  tilkendegivelser  i forhold til om der er opbakning / deltagelse til denne sommerfest, så derfor vil vi gerne ha en respons for jer, som senest skal være os i ”hænderne”  søndag d.25 juni

Mvh.

-Sommerfest udvalget…… Jannie, Ruth, Lea S, og Anja.

Evt. spørgsmål samt tilkendegivelser sendes til tovholder: Anja Mikkelsen tlf.: 22805153


 

Større parkeringsplads

Så begynder vi så småt at kunne øjne fordelene ved anskaffelsen af det ekstra jordstykke til forsamlingshuset. Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen er gået i gang med at udvide parkeringspladsen. Det vil give plads til, at op mod dobbelt så mange gæster til forsamlingshuset vil kunne parkere deres køretøjer.
 
Arbejdet med at etablere parkeringspladsen er sponseret af de lokale virksomheder, Jens Jørgensen (arbejdsløn, maskiner og en lastbil til p-pladsen), Vestbirk Vognmandsforretning (lastbil), Winther og Trolle (reetablering), entreprenør Rasmus Johansen (maskiner og projektledelse) og Trailergaarden (stabilgrus) .
 

 

Så går vi i gang

Så går arbejdet i gang - nu skal alle gode ideer frem, så vi i Gantrup får det bedste mulige udbytte af de 100.000 kroner, som vi får som Tryg Landsby.
 
Søndag den 12. marts kl. 12-15 afholdes der en workshop i Gantrup Forsamlingshus. Der serveres frokost til deltagerne, men det handler først og fremmest om at få talt igennem, hvilke projekter vi kan satse på, og hvordan vi skal prioritere dem.
 
Tilmelding (af hensyn til mad) til Lea på telefon 4091 77 17 eller mail lea@gantrup.dk

 


 

Gantrup bliver Tryg Landsby

Gantrup modtger 100.000 kr. til investering i at gøre landsbyen mere tryg. Pengene kommer fra Horsens Kommune og er svaret på ansøgningen, som er omtalt nedenfor.
 
Det fremgår at kommunens svar, at der var 8 landsbyer, der søgte.
 
Et stort antal borgere i gantrup og omegn nåede at skrive under på ansøgningen.
 
Der blev i udvælgelsen lagt vægt på
-    at landsbyerne kan sandsynliggøre at borgerne bredt vil indgå i projektet
-    overvejelser om processen
-    vision
-    at der er en geografisk spredning.
 
Hvad det sidste angår, er Gantrup den eneste landsby i den gamle Gedved kommune, hvis ansøgning blev imødekomet.

Ud over Gantrup blev også Underup, Sejet og Ørskov udvalgt til at indgå i Den Trygge Landsby 2017.
 
De fire landsbyer er inviteret til opstartsmøde i Horsens 22. februar.
 

 

Gantrup - tryg landsby?

Under fællesspisningen i  forsamlingshuset i mandags var der enighed om at søge Horsens kommune om andel i Tryg Landsby puljen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil det udløse en bevilling på 100000 kr., som så kan benyttes til projekter i byen, der skaber større fællesskab og tryghed.
 
Der er nu lavet et udkast til ansøgning, og det er vigtigt, at hele byen bakker op. Hvis du endnu ikke har underskrevet, kan du gøre det lørdag den 20. januar kl. 10-11 i forsamlingshuset.
 
Læs teksten til ansøgningen via linket nedenfor.
 
Læs mere
 

Fællesspisning 16. januarFor at fejre det nye år er startet, vil vi gerne invitere til fællesspisning, og dermed skabe lidt lys i en ellers mørk januar.

Denne gang har vi valgt mandag d. 16. januar 2017 kl. 17.30. Menuen er ikke helt fastsat endnu, men vi bestræber os på at den er børnevenlig.

Pris for voksne 65 kr. Børn 30 kr. Der kan købes øl og vand Tilmelding klares ved at sende en mail retur, med antal børn og voksne senest fredag d. 13.januar.

Venlig hilsen

Per, Allan, Niels, Lea og Sanne
 

Kjørmesgilde 25. februar

Vi plejer at fejre lysets tilbagevenden, med et ordentligt Kjørmesgilde.

Dette sker lørdag den 25. feb. 2017, klokken 18,30, i Gantrup Forsamlingshus.
 
Festen starter med stegt flæsk, med kartofler og persillesovs, samt diverse tilbehør, kaffe og kager.
 
Øl,vand, vin og drammer kan købes i baren til specielle Gantruppriser.
 
Bankospil med vores gamle plader og brikker, som stort set alle giver gevinst, 25 kr pr plade.

Vi har i år 110 gevinster, kronvildt, dåvildt, råvildt, fasaner, ænder, samt koldrøget lakseskiver. Alle gevinster er vacumpakkede og frosne, klar til at tage med hjem.
 
Indganspris 150 kr pr person, som betales KONTANT ved indgang.
 
Som sædvanlig vil vores veluddannede personale, stå klar til servering af kolde drikkevarer, frisk blomstervand,blødt brød, samt postevand under det nervepirrende og opslidende bankospil.
 
Atter i år, har vi været så heldige at entrerer med Kampagne Per, kendt fra X faktor, som hele aftenen vil stå i baren og udøve halsbrækkende tryllenumre med diverse drikkevarer og byttepenge.
 
I er meget velkomne til at tage venner og bekendte med, men forbered dem på, at de vil se indfødte.
 
Vi har max plads til 80 personer.
 
Tilmelding til mail@entr-rj.dk senest den 15/02 2017, først til mølle princippet.
 
Venlig hilsen og Godt Nytår
 
Gantrup Borgerforening

 

Generalforsamling i Borgerforeningen

Referat af generalforsamlingen i Borgerforeningen (som står for Gantrup forsamlingshus) findes her.

 

Jørgen "2mat" er død

 

Jørgen 2mat Jensen døde 19. oktober og blev bisat fra Brædstrup kirke fredag den 28. oktober.

Efter bisættelsen var omkring 400 forsamlet til gravøl i Brædstruphallen.

 

Jørgen var gennem en menneskealder Gantrups samlingspunkt, idemager og igangsætter. Han var manden bag genåbningen af forsamlingshuset i 1987, som siden har dannet rammen om talrige sammenkomster og fælles aktiviteter. Senest var han initiativtageren til at tilkøbe jord til forsamlingshuset for at fremtidssikre stedet.

Jørgen var også mand for at sætte gang i aktiviteter i byen. Vi vil huske hans mange påfund i både den morsomme og den seriøse ende: jagttrofæudstillinger, kyndelmissefester, stripperfest, høstfester, koncert med Sussi & Leo, men også oplysende foredrag om flygtningestrømmen i slutningen af 2. verdenskrig, om jagtrelaterede emner og meget andet.

Jørgen arrangerede udflugter som østersture, ”spis skoven”, ture til Thyborøn og Tipperne osv., som skabte fælles oplevelser for byens borgere.

Jørgen har æren for, at en pæn del at Gantrups borgere har fundet vej til byen, og at de ikke blot har fundet et sted at bo men er blevet integreret i lokalsamfundet

Jørgen blev aldrig træt af at fortælle om det gode liv på ”de magre jorder” i og omkring Gantrup, og hans gentagne opfordringer til at sørge for flere passagerer til skolebussen huskes af alle. Han formåede endda at få vendt skolebusruten til fordel for børnene i Gantrup.

Jørgen var Gantrup-børnenes bedste ven, som julemand i forsamlingshuset, som legekammerat, mentor og inspirator. Jørgen kendte hvert barn i byen så godt som han kendte hver en voksen.

I et miljø af aktive jægere var Jørgen et omdrejningspunkt jagtsæsonen igennem.

Vi vil huske Jørgen som en slagfærdig festtaler, der med få velvalgte og morsomme vendinger kunne sige, hvad alle tænkte, uden at nogen følte sig gået for nær. Jørgens veltalenhed har rejst anselige midler til lokale velgørende formål.

Det lokale fællesskabs mand, Gantrups "ambassadør", en rummelig, hjælpsom ildsjæl og igangsætter, en skøn ven – sådan vil vi i Gantrup huske Jørgen 2mat.

Borgerforeningen

- skrevet ved en sammenkomt i Gantrup forsamlingshus 24. oktober

 


 

Vandværket holdt åbent hus

Gantrup vandværk holdt åbent hus søndag den 11. september.
 
Bestyrelsen fremviste resultatet af den totale revonvering af vandværket. 15-20 af byens beboere lagde vejen forbi.
 
Læs om renovationen her, og se billeder af resultatet her.
 
Klik på linket nedenunder for at se et par billeder fra arrangementet.
 
Læs mere
 

Opfindere gik hele vejen og vandt DM

"Vi havde en fornemmelse af, at det ville gå godt. Spørgsmålet var så bare, hvor godt det gik. Og det gik jo heldigvis ret godt."
 
Sagt på godt jysk af William Nyby Pedersen fra Gantrup, efter at han sammen med sine kammerater fra især Learnmark Horsens havde vundet DM i Entreprenørskab. Sejren kom i hus i kraft af app'en Subreader, som hjælper f.eks. ordblinde med at følge med i biografen eller TV.
 
Danmarksmesterskabet blev afholdt af Fonden for Entreprenørskab.
 
De tre drenge fra Learnmark Horsens har nu sammen med den fjerde deltager, som er fra Esbjerg, mulighed for at skabe yderligere success, idet de går videre til konkurrencen om europamesterskabet, Company of the Year Competition, i Schweitz til sommer.
 

 

Friske odderspor ved Dødeå

De har været her længe, Odderne, mest set i Gudenåen, men nu ser det ud til, at de også har taget de tilstødende vandløb til sig.
 
Sporene her er fra Dødeå.
 
Der er stor aktivitet på siderne af åen, samt fine friske veksler ind i krattet.
 
Jørgen Jensen


 

Tur til Thyborøn

Lørdag den 2. april gik Borgerforeningens tur til Thyborøn.
 
Villy, fra redningsstation Thyborøn, der med 30 års ansættelse ved redningsstationen, bød velkommen og viste os rundt på stationen, fortalte om grejet, den lille redningsbåd der med en hastighed på max. 70 km i timen hurtigt kunne nå ud til nødstedte.
 
Vi så en skærm med den samlede skibstrafik på den jyske vestkyst, et imponerende antal store skibe der dagligt sejler forbi den jyske vestkyst.
 
Ca. 50000 skibe/både passerer gennem Limfjorden og ud gennem Thyborøn kanal om året.
 
Udrykningsbilen, med alt moderne rednings og navigationsudstyr og diverse hjælpemidler til stationens 6 ansatte blev grundig studeret af den lille flok fra Gantrup. Med 30 års ansættelse kunne Villy berette om flere dramatiske situationer på havet ved Thyborøn.
 
Herefter gik turen med den store redningsbåd rundt i havnen og derefter en lille smut ud i Nordsøen, vejret var pænt, det er det ikke altid, for som Villy sagde, der er intet vejr, de ikke tager ud i, hvis der bliver kaldt.
 
Frokosten blev indtaget i den gamle fiskeauktion. Næste stop var et besøg på Seawar museet, som for alles vedkommende blev en stor overraskelse. Fantastisk opsætning af en stor mængde rekvisitter og bjærgningsdele fra utallige skibsforlis under 1. verdenskrig, et gribende besøg, som på mange måder var ufattelig, - Jyllandsslaget hvor 9000 unge søfolk mistede livet på et døgn.
 
Turen hjemover gik over Klosterheden plantage, hvor vi fik set bæveraktiviteter fra de første 15 bævere der blev udsat og som i dag udgør en bestand på ca. 150 bævere.
 
Endnu et vellykket initiativ af Jørgen 2mat.
 
Se billeder fra turen her.


 

Martin Scharling ny formand i Gantrup Vandværk

Martin Scharling er ny formand for Gantrup Vandværk. Skiftet skete på generalforsamlingen 23. marts, hvor Nick Sunderland efter 7 år på posten ikke ønskede genvalg. Ifølge referatet fra mødet, var begrundelsen uenighed med den øvrige bestyrelse.
 
Per Mikkelsen er indtrådt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, og Carsten Jensen blev valgt som ny suppleant. Rasmus Johansen blev valgt som ny revisor efter afdøde Karl Jensen. Tidligere formand, Finn Nygaard fortsætter som den anden revisor.
 
Referatet findes her, og det godkendte regnskab og budget kan hentes her. Bestyrelsens nye sammensætning ses her.
 

 

Den nye formand - med sin hobby


 

Horsens kommune siger OK til dyrere vand

Horsens kommune har godkendt Gantrup vandværks beslutning sidste år om at hæve prisen på vand.
 
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at fordoble kubikmetertaksten fra 2,50 til 5,00 kr., og at sætte kontingentet i vejret fra 1000 til 1800 kr. per år.
 
Takstændringer skal godkendes af kommunen, og den markante stigning har fået teknisk forvaltning til at kigge nærmere på vandværkets økonomi. Konklusionen er klar:
 
Vandprisen er steget i forhold til sidste år, hvilket er begrundet i opførelse af et nyt vandværk i 2015. Horsens Kommune vurderer, at vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at vandværket med en rimelig økonomi har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter og samtidig tilgodese det økonomiske "hvile-i-sig-selvprincip". Vi godkender hermed takstbladets af anlægsbidrag (tilslutningsbidrag), driftsbidrag og særlige driftsbidrag i henhold til vandforsyningslovens § 53.
 
Det nye takstblad findes her.
 

 

Karl Jensen død

Hele Gantrups Karl Jensen døde torsdag den 25. februar.

Begravelsen finder sted fredag den 4. marts kl. 13 i Østbirk kirke.

 

NU skal der ideer på bordet

Nu går arbejdet i gang med at finde anvendelser for den nyerhvervede fællesjord i Gantrup.
 
Ved et arrangement med fællesspisning i forsamlingshuset 26. februar blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med en indstilling.
 

Arbejdsgruppen består af Jonas Wittrup-Jensen, Jørgen 2mat Jensen, Jan Rask, Carsten B. Jensen og Annette Espersen, som ikke kunne være til stede på mødet

Der kom en del ideer frem på mødet (klik på billedet for at se detaljer), men arbejdsgruppen har frie hænder til at komme med flere. Den skal bl.a. undersøge omkostningerne ved de forskellige ideer, men også komme med forslag til et navn til området, samt retningslinier for brug af fællesarealet, som ligger bag forsamlingshuset.

Der er ikke sat en deadline for arbejdet, men resultat vil blive fremlagt på endnu et fællesmøde i forsamlingshuset, hvor der så skal diskuteres prioritering og ikke mindst finansiering.

 

Den lokale flyveplads

Det blev et tilløbsstykke, da Annette Jacobsen 24. februar vendte tilbage til Gantrup Forsamlingshus for at fortælle historien om Gl. Rye flyveplads.

Arrangementet, der med 105 betalende deltagere fyldte forsamlingshuset til sidste plads (og lidt til), var en opfølgning på Annettes beretning om flygtningelejren ved Gl. Rye, som var emnet for hendes ligeledes velbesøgte foredrag i september sidste år (se nedenfor).

 
 
Annette fortalte engageret om flyvepladsens korte men hektiske historie.
 
Fra starten midt i trediverne blev flyvepladsen ved Salten Langsø anlagt som privat legeplads for F.L.Schmidt-direktøren Gunnars Larsen.
 
Senere fulgte en periode med offentlig, civil luftfart, hvor små rutefly fløj fra København over Alborg (også oprindelig en F.L.Schmidt flyveplads) til Gl. Rye og videre over Esbjerg til Hamborg of tilbage.
 
Efter krigen mistede flyvepladsen hurtigt sin betydning.
 
Interesserede kan læse om flyvepladsen på ryeflyveplads.dk.

 

Kommende arrangementer i Gantrup

 

Der er indtil videre planlagt forskellige aktiviteter i løbet af året, og for at sikre så mange som muligt har mulighed for at deltage sender vi datoerne til jer, så i kan få det i jeres kalender. Der vil selvfølgelig blive sendt mail ud når vi nærmer os de forskellige arrangementer. 

 • 24. februar foredrag vedr. den glemte flyveplads
 • 26. februar fællesspisning i forsamlingshuset
 • 9. april rengøring i forsamlingshuset
 • 23. juni Sankt Hans
 • 7. september generalforsamling
 • 24. september Høstfest

Venlig Hilsen

Borgerforeningen
Der er fællesspisning igen 26. februar - denne gang med diskussion om anvendelse af forsamlingshusets nye jordareal.

 

Forsamlingshuset er vokset

Gantrup Forsamlingshus areal er met et vokset fra 460 kvadratmeter til 7065. Det er sket ved at den tidligere omtalte (se nedenfor) handel med naboen, Jens Kingo Christensen, er faldet endeligt på plads.
 
Bestyrelsen for forsamlingshuset vil tage initiativ til at fejre udvidelsen med et arrangement med fællesspisning 26. februar. Her bliver der samtidig sat gang i en diskussion blandt alle interesserede i Gantrup om, hvordan byen får størst glæde af nyerhvervelsen.
 
Invitation følger. 
 

 

Renovering af vandværket er gennemført

De sidste to måneder af 2015 har vandværket i Gantrup gennemgået en omfattende renovering, som sikrer en enklere drift med mindre risiko for afbrydelser, forurening af vandet med videre.

Vandværket vil invitere på rundvisning ud på foråret - her tager vi forskud på dette med lidt baggrund og billeder.
Læs mere
 

Kjørmesgilde 6. februar

Kære Alle
 
Vi plejer at fejre lysets tilbagevenden, med et ordentlig Kjørmesgilde.
 
Dette sker lørdag den 6 feb. 2016, klokken 18,30, i Gantrup Forsamlingshus.
 
Festen starter med stegt flæsk, med kartofler og persillesovs, samt diverse tilbehør, kaffe og kager.
 
Øl,vand, vin og drammer kan købes i baren til specielle Gantruppriser.
 
 
Bankospil med vores gamle plader og brikker, som stort set alle giver gevinst, 25 kr pr plade.
 
Vi har i år 110 gevinster, elg, kronvildt, dåvildt, råvildt, vildsvin fasaner, ænder, samt koldrøget lakseskiver.
 
Alle gevinster er vacumpakkede og frosne, klar til at tage med hjem.
 
Indganspris 150 kr pr person, som betales ved indgang.
 
Som sædvanlig vil vores veluddannede personale, stå klar til servering af kolde drikkevarer, frisk blomstervand,blødt brød, samt postevand under det nervepirrende og opslidende bankospil.
 
Atter i år, har vi været så heldige at entrerer med Kampagne Per, kendt fra X faktor, som hele aftenen vil stå i baren og udøve halsbrækkende tryllenumre med diverse drikkevarer og byttepenge.
 
I er meget velkomne til at tage venner og bekendte med, men forbered dem på, at de vil se indfødte.
 
Vi har max plads til 80 personer.
 
Tilmelding til jj@kaergaarden.dk senes den 31/1 2016, først til mølle princippet.
 
Venlig hilsen og Godt Nytår
Gantrup Borgerforening
 


 

Lokale drenge fik innovationspris

Pressefoto Danish Foundation for Entrepreneurship. Det er William til højre.

Lokale drenge kom i centrum ved uddelingen af årets innovationspris i Danish Entrepreneurship Award 2015. William Nyby fra Gantrup løb sammen med Kristoffer Strube fra Sattrup og Alexander Jensen fra Egebjerg med førstepladsen i Da Cinci-konkurrence, som retter sig mod elever i naturvidensabelige fag på erhvervsuddannelser, HTX og STX. De tre er fra Learnmark i Horsens.

De tre blev præmieret for et softwareprogram, der kan læse underteksterne til f.eks. film højt for ordblinde og svagtseende. Det udløste ikke bare førstepladsen og også en kontant præmie på 10.000 kr. Læs mere på Learnmark Horsens' hjemmeside.


 

Renovering af vandværket - risiko for afbrydelser af vandforsyningen

Kære andelshaver

På fredag den 23. oktober påbegyndes et stort renoveringsarbejde i vandværket. Det vil du kunne høre mere om til Generalforsamlingen, eller i den efterfølgende referat i marts næste år. Men kort sagt besluttede bestyrelsen tidligere i år at størstedelen af vandværket skal udskiftes, og det sker så nu.

Arbejdet, som starter fredag den 23. oktober, er første fase i udskiftningen af filteranlægget. Det vil indebære en kortvarig afbrydelse af vandforsyningen midt på eftermiddagen. Dykkerpumpen, som er ca. 20 år gammel, udskiftes også på fredag. Vandafbrydelsen beklager vi, men alt fremskridt har både sine økonomiske, og praktiske omkostninger.
 
Det eksisterende filter flyttes overjordisk for et par uger, og der foretages renovering af vandværkets underjordiske hus og afløb. I denne periode kan det godt være, at der kan forekomme svinger i vandtryk, og at vandet ikke er så klart som normalt.
 
Renoveringen forventes at vare 2-3 uger. Herefter bliver der indsat et helt nyt filtersystem m.m. nede i vandværket, som får også en ny indgang og trappe.
 
Mvh.,
Nick E R Sunderland,
Formand Gantrup Vandværk.

 


 

Hvad sandgraven gemmer

30-40 fremmødte fra Gantrup, Østbirk og omegn gik hjem med en fin fornemmelse af livet mellem Gudenåen og Gantrup i den sene stenalder og den tidlige bronzealder for omkring 3.500 år, efter at de i halvanden time havde lyttet til museumsinspektør og arkæolog Per Borup fra Horsens Museum.
 
Ved et arrangement i NCCs sandgrav ved Ryvej fortalte og viste han vidnesbyrd om huse og andre effekter, der har stået i området på et tidspunkt, da ægypterne så småt var ved at opfinde pyramiderne.
 
Læs billedreportagen her. 

Kommende arrangementer i Gantrup

Så er der nye arrangementer i Forsamlingshuset på programmet, husk at sætte X i kalenderen.

Gantrrup forsamlingshus - klar til høstfesten 26. september 2015
 
1. Foredragsaften: 12/11-2015 kl. 19.00
 
Ulven, et problem eller en berigelse.
 
Ulven er her, tidligere statsskovfoged Svend Hansen fortæller.

Billetter til foredraget koster 50 kr. inkl. kaffe og boller/kage, som betales ved indgangen.
 
Tilmelding til jj@kaergaarden.dk inden den 8/11.2. Fælles spisning: 17/11-2015 kl. 17.30
 
Pris: Voksne 50 kr, Børn 25 kr. Øl og vand kan købes.

Tilmelding til lea@gantrup.dk senest 13/11-2015.


3. Kjørmes fest / Lysets fest. Vildtbanko
6/2-2016.

 
Afholdes denne gang den 6/2-2016.

Pris 150 kr pr kuvert, som betales ved indgang.
 
Tilmelding til jj@kaergaarden.dk inden den 1/2 2016.4. Foredragsaften: 24/2-2016 kl. 19.00
 

Annette Jakobsen fortæller om flyvepladsen ved Gl.Ry.
 
Annette Jakobsen er en sublim foredragsholder og formidler af dette interessante stykke lokalhistorie fra tiden efter 2. Verdenskrig. Hendes foredrag er funderet i grundig research. Læs om hendes seneste foredrag i Gantrup om flygtningelejren ved Gl. Rye nedenfor

Billetter til foredraget koster 50 kr. inkl. kaffe og boller/kage, som betales ved indgangen.
 
Tilmelding til jj@kaergaarden.dk inden den 20/2, 2016

 

 


 

Ideer efterlyses

Forsamlingshusets erhvervelse af cirka en halv hektar jord nord for huset er nært forestående, fremgik det af Per Nybyes formandsberetning på generalforsamlingen i september. Det er kun formaliteter der mangler, før handelen er get igennem.

Forsamlingshuset har hidtil lejet et mindre stykket jord, der er blevet brugt som parkeringsplads. Den indgår i det nyerhvervede jordstykke, som det fremgår på luftfotoet ved siden af.

Men hvad skal det nye jordstykke bruges til. Flere ideer har været bragt i spil, men bestyrelsen for borgerforeningen ønsker nu at nedsætte et ideudvalg, der kan
komme med samlede alternative
forslag til, hvordan vi får størst glæde af investeringen.


 

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du kontakte en fra bestyrelsen.

Referater fra generalforsamlingen kan læses her.

 

Et geologisk udstillingsvindue i Voervadsbro

I Dansands sandgrav i Voervadsbro kigger man direkte ind begivenheder, der fandt sted for 22 millioner år siden. 
 
Dansands produkter består af materialer, der dengang blev ført hertil af floder fra fjeldene i det nuværende Norge og Sverige.
 
På Geologiens Dag 19. september var der mulighed for at se ind i fortiden. Se reportagen her.
 

 

Da Danmark husede en kvart million flygtninge...

 
Om det er var den aktuelle flygtningseituation eller interesse for den lokale historie, der trak folk til, er svært at vide, men i hvert fald var der fuldt hus i Gantrup forsamlingshus til et arrangement med Annet jakobsen fra Gl. Rye, som fortalte om de tyske flygtninge, der strømmede til Danmark kort før slutningen af anden verdenskrig.
 
En kvart million var der tale om - til en krigsudmattet dansk befolkning på dengang 4 millioner.
Læs mere
 

Reportage fra biogasanlægget nord for Horsens

En sluttet skare fra Gantrup havde en sen eftermiddag i starten af september lejlighed til at besøge biogasanlægget nord for Horsens.
 
Se billederne og læs reportagen i billedteksterne fra den spændende virksomhed her.

 

Da Sussi & Leo kom til Gantrup

Det var en lun summeraften i sidste a halvdel af august, der blev sat rekord i antallet af betalende deltagere i et arrangement i Gantrup forsamlingshus.

Anledningen var endnu et 2mat-initiativ: En koncert med den berømte og - i nogle kredse - berygtede duo Sussi & Leo. Duoen var i dagens anledning udviddet til et trio.

Cirka 110 deltagere fra nær og fjern havde fundet vej til koncerten.

Imponerende mange i betragtning af at arrangementet udelukkende var annoceret via mund-til-øre metoden. Men det gamle forsamlingshus kunne altså ikke rumme flere.
 
Bundlinien blev et - endog meget - positivt bidrag til forsamlingshusets fremtidige drift.
 
Et album sammensat af billeder fra forskellige deltagere kan ses her. Hvis enkelte billeder virker rystede, skulle det efter sigende ikke skyldes kameraet

 

Borgerforeningstur til Skytten på Julianelyst 20/8 kl. 19,00

Som opfølgning på vores foredrag af skytten fra Julianelyst, Jakob Nørgaard Larsen,  i Gantrup Forsamlingshus sidste år, er der besøg hos skytten i han nye omgivelser.

Vi skal se hvordan skrukhønsene har udruget og passet de nye fasankyllinger, se hvordan vildtremisserne er etablerede, samt se og høre om jagtvæsenet på julianelyst
 
Medbragt kaffe og brød kan nydes i de nye bygninger.
 
I tager en erkendelighed med, som Jørgen 2mat samler ind ved ankomst.
 
Mødested er Skyttehuset, den gamle vandmølle på Stenbjergvej, mod Lundum.
 
Vi kan være 35 personer, så det er som vi plejer først til mølle, tilmelding via email til jj@kaergaarden.dk
 
Gantrup Borgerforening

 

Tur til Tipperne

Den 25. april 2015 var der arrangeret Gantrup-tur til Tipperne. Tipperne ligger i den sydlige ende af Ringkøbing fjord. Et spændende landskab, hvor det i høj grad var de mange forskellige fugle vi fik fornøjelsen af at se.

Efter turen ud på Tipperne vankede der kaffe i de fine huse placeret rundt omkring i klitterne. Men først fik vi lov at se Sdr. Bork Forsamlingshus.

Her blev vi mødt af en entusiastisk bestyrelsesformand som fortalte om arbejdet for at først at få økonomi til at sætte huset i stand og dernæst at få huset bygget om, så det nu rummer alle muligheder for at udfolde sig. Om det er fester, teater, koncerter, kreativitet med symaskine eller at bygge drager eller hvad man ellers kan finde ud af at bruge de fantastiske faciliteter til.
 
Vi har desværre ikke billeder fra den store sal med scene, køkkenet som havde alt hvad en kok kan begære eller rummet foran køkkenet som bl.a. bruges tilfællesspisning, eller hvis der skal ses bold på storskærm. Her følger lidt billeder fra turen.


 

Vandværket har brug for højere indtægter

I frem år har vandafgiften i Gantrup ligget på kun 2,50 kr. per kubikmeter vand, men nu har vandværket brug for at øge indtægterne. Det betyder, at vandafgiften fordobles til 5 kr. per kubikmeter - plus offentlige afgifter - fra næste år. Abonnementet stiger fra 1200 til 1800 kr. om året (alle priser er ekskl. moms).
 
Takststigningerne blev vedtaget på vandværkets generalforsamling 25. marts. Her udviste regnskabet for 2014 et underskud på 87.450 kr. Dette skyldes bl.a. øgede omkostninger til lovpligtig uddannelse, reparationer og forudbetaling af husleje til forsamlingshuset for 10 år.
 
Budgettet for 2015 munder ud i et nyt underskud på godt 167.000 kr. Dette skyldes først og fremmest, at der skal bruges 150.000 på et projekt, der en gang for alle skal gøre en ende på den tilbagevendende forekomst af "coliforme bakterier" i vandet. Projektet gennemføres i år og skal forbedre hygiejnen, vandkvaliteten og vandværkerts indretning.
 
9 ejendomme i vandværkets område får et "godt tilbud": Resten af 2015 nedsættes tilslutningsafgiften til det halve - fra 18.000 til 9000.

Der var i øvrigt genvalg over hele linien, dvs. bestyrelse og revisorer. Referat kan læses her, og regnskab og budget findes her.


 

Mobildækning til Sankt Hans

Opdatering: Det skulle nu være ganske vist - mobilmasten går i drift til Sankt Hans, den 23. juni.
 
Så er det lige før, det bliver muligt at bruge mobiler i Gantrup. I starten af april satte TDC en mobilmast op ved Gantrup Byggemarked, som, når det gælder mobildækning, skal rykke Gantrup fra udkastsdanmark til første klasse.

Ifølge rygter i byen skulle det dog have lange udsigter med at få masten sat i drift, ifølge nogle helt til jul. Så galt går det dog næppe.
 
Ifølge folkene på byggemarkedet har TDC allerede 20. maj etableret forbindelsen fra centralen til masten. Driftssætningsdatoen skulle være 23. juni.

Vi kan checke til Sankt hans festen!
 

 

Lydisolering i forsamlingshuset

Støjen har været et problem i Gantrup forsamlingshus, når mange mennesker talte i munden på hinanden - men ikke mere. Der er nu sat troldtekt op, som dækker hele loftet. Ifølge tilbagemeldinger fra de seneste arrangementer gør den nyeste forbedring af det 110 år gamle hus en stor forskel.

 

Fællesspisning

To gange i denne vinter har Gantrup Forsamlingshus dannet rammen om fællesspisning for byens borgere. Senest 18. marts, hvor hele 37 deltagere deltes om maden - en gryderet fra Brugsen i Østbirk suppleret med lidt hjemmebag til dessert.

 

Støjen skal dæmpes

Gantrup Borgerforening har igen i år søgt Horsens Kommune om tilskud til nyt tag til det gamle forsamlingshus ... og har fået afslag igen i år.
 
Bestyrelsen har nu besluttet, at taget ikke bliver skiftet, før kommunen giver et tilskud et af de kommende år, da planen er, at der bliver søgt igen til næste år. Da det er noget, der har været på tale gennem en længere periode og har gjort at andre projektet er blevet udskudt, vil bestyrelsen nu satse på at få gennemført nogle af disse.
 
Først på listen står lydisolering af loftet i salen, da det ofte er blevet påtalt at der er en dårlig akustik i salen, når der er mange mennesker og musik. Det kommer til at ske i løbet af arbejdsweekenden, som afholdes 28. og 29. marts.
 
Desuden er der planer om at få gulvet i forsamlingshuset slebet og lakeret af en gulvmand, da gulvet virker beskidt selvom det er nyvasket.

 

Kommende arrangementer i forsamlingshuset

Bestyrelsen for Gantrup Borgerforening har sat datoer på en række arrangementer i de kommende måneder:
 • Onsdag d. 18. marts 2015 fællesspisning i Forsamlingshuset kl. 17.30
 • Lørdag d. 28 og søndag d. 29. marts 2015: Arbejdsweekend i forsamlingshuset fra kl. 9. Vi byder på frokost.
 • Tirsdag d. 23. juni 2015: Skt. Hans
 • Onsdag den 9. september 2015: Generalforsamling kl. 19.
 • Lørdag den 26. september  2015: Høstfest

 

Vandet er rent

Ved den normale vandprøve i november blev det fundet for høje værdier af "coliforme bakterier" (ikke at forveksle med kolibakterier) i vandet målt ved vandværket. En opfølgende prøve i februar 2015 viste til gengæld rent vand. Prøverne kan studeres under Vandværket.

 

Nyt takstblad for Gantrup vandværk

Nyt takstblad gældende fra 2015 er godkendt. Eneste væsentlige ændring i forhold til de gældende takster er en tilføjelse om, at det koster 500 kr. at indberette måleraflæsning for sent.

 

Besøg på Danish Crown

I januar deltog omkring 25 Gantrupborgere i et virksomhedsbesøg på Danish Crowns storslagteri nord for Horsens.
 
Turen gav et fint indblik i den højt automatiserede industrivirksomhed, som kan slagte 100.000 svin om ugen, når der ellers er leverancer til det.
 
Blandt de tankevækkende indtryk fra turen var den stressfri aflivningsmetode: Grisene går frivilligt, drevet af nysgerrighed, op ad en sliske, der fører dem ind i en elevator. Den kører dem en etage ned i et rum, hvor der ingen ilt er.
 
Når grisene er besvimet, køres de op på slagtegangen, hvor de aflives uden en lyd, inden de når at vågne og blive stressede over situationen.
 
Derved undgås den grimme bismagaf stresshormoner, som man ellers ind imellem kan opleve i grisekød. To fluer med eet smæk!
 
Lidt flere billeder fra besøget:
 

 

Læs mere
 

Fra Nyegaard til Nyby - ny formand i Gantrup borgerforening

Ny formand i Gantrup borgerforening og forsamlingshus blev resultatet af den årlige generalforsamling, som fandt sted 3. september.
 
Finn Nyegaard ønskede at afhænde formandsjobbet efter 10 år på posten. Han afløses på posten af Per Nyby Pedersen, der er ny i bestyrelsen.
 
Samlet blev over halvdelen af bestyrelsen skiftet ud. Det foregik dog helt udramatisk og efter de afgående bestyrelsesmedlemmers ønske.

Per Nyby Pedersen

Per Nyby Pedersen

Ud trådte Katrine Wittrup-Jensen og Ove Leth Petersen. Ind kom Allan Buhl Hansen (Trailergården) og en gammel bekendt af byen, Niels Valeur, der nu rykker tættere på.

 
Referatet fra generalforsamlingen kan læses her. Se den nye bestyrelse her.

 


 

Stor hornugle på spil

Søndag den 3/8 brød en stor hornugle gennem nettaget og ned i fasangården, hvor den forsynede sig med 3 fasaner, inden vi fik den jaget ud af fasangården igen.
 
Der kan man se, bedst som man troede, at de ikke var her mere, dukker der så en op.
 
Det er store fugle op til 3 kg med et vingefang på godt 1,5 m, som gennem mange år har fået unger nede i grusgraven, så vi kan glæde os over, at de stadig er her Der er ikke mange i Danmark.
 
Hullet i nettaget kan ses på billede 3.
 
Jørgen 2mat
 

 

Deltagerrekord

Tæt ved halvtreds gantrupborgere deltog i årets sankthans med fælles tilberedning af mad på grill og efterfølgende bålafbrænding. Det er i snit ca. 2 personer per husstand!

 

Gantrups tur til Mønsted Kalkminer

Lørdag d. 14 juni drog 16 af Gantrups borgere til Mønsted Kalkgruber. Vejret var skønt og humøret højt.
 
Det er over 1000 år siden, at man begyndte at bryde kalk i Mønsted, dengang var det i åbne brud, men de blev til pløre og ælte om vinteren, og hen på foråret måtte læssevis af frostsprængt kalk kasseres, fordi kun store stykke kalk kunne stables og brændes. Det varede derfor ikke længe, før man begyndte at gøre brug af gruber - et nordisk ord for minegange.
 
Driften ophørte i 1956 men i kalkværket arbejde 2 mand med at fremstille hydratkalk helt op til 1980.
 
Vi stod på det lille tog og blev kørt ind i minen, hvor vi blev sat af og gik på opdagelse i de halvmørke gange. Temperaturen i minen er konstant 8 grader, så en varm trøje var nødvendigt. Vi var alle bevæbnede med pandelamper/lommelygter og gode travesko. Nogle så en enkelt flagermus - men det var lidt af et særsyn på denne årstid. Et fantastisk "landskab" af kalk som var udhakket som hvælvinger i kirken og små "søer" med vand mødte os rundt i gangene. 
 
Arlas ostelager var vi også forbi - vi gik efter lugten :)

Efter en times travetur rundt i minerne, var det tid til den medbragte frokost, som vi nød i det grønne. Kage blev det også til - Niels sørgede for at slikke fadene for sidste krumme :) Snakken gik lystigt om, hvor næste tur for Gantrups borgere kunne gå hen. Flere forslag blev bragt på banen - så vi glæder os til næste gang :)

Så gik turen mod Vrads Sande og en travetur ind på Jørgens jagtområde, hvor Jørgen fortalte om sandklitterne i Grane, Hærvejen og den fantastiske natur. En tur til den smukkeste sø inde i skoven blev det også til.
 
Efter alle strabadserne gik turen til Vrads købmandsbutik, hvor vi selv bestemte prisen for en kop kaffe serveret i gamle blomstrede kaffekopper - pengene kunne lægges i den gamle madam blå kaffekande. Vi nød indtaget af is, øl og kaffe på bænkene foran butikken, virkelig et besøg værd. Nogle af os fik købt friske danske jordbær og kartofler med hjem til indtag senere på dagen :)
 
Her efter gik turen hjem til Gantrup. Tak for en dejlig dag.
 
Se alle billederne fra turen her.
 
Evy

 

Få besked når der er nyt

 
Du kan få besked, når der er nye indlæg på Gantrup.dk. Tilmeld dig her. 
 

 

Så er de her igen

Hjorte

Så er de her igen, tirsdag aften optog Holst og Lars et par pæne 8 endere, som kan nå at blive ret store i opsats, inden det bliver efterår. Hjortene er fotograferet lige ovenfor Gantrup, i kanten af Asger og Kirstens skov. Video kan ses
her.

I forrige uge har Rasmus Johansen fanget et stykke kronvildt på vildtkameraet i Fyel mose, samtidig har Jan Kristiansen vist mig friske spor af et stk. kronvildt i hans lille planteskole, lige ved siden af huset.
 
Jørgen 2mat

 

Nye vandprøver fra vandværket

Se dem her.

 

Kjørmesfest er blevet tradition i Gantrup

For fjerde år i træk blev der afholdt Kjørmesfest Gantrup.
 
"Heldigvis" havde en håndfuld af de tilmeldte måttet holde sig sengen, så der blev plads til alle fremmødte i den beskedne forsamlingshus.
 
Antallet af deltagere - ca. 80 - blev kun overgået af antallet af præmier, som byens jægere havde skaffet til vildtbankoet - 94.
 
Ud over vildtbankoet indgik der middag med stegt flæsk og persillesovs tillige med messingfanfarer udført af Gantrupblæserne. 

 

Læs mere
 

Kloakering kommer til at koste

Det kommer ikke som en overraskelse for nogen i Gantrup, at det nye kloakeringssystem er dyrt at etablere. Hver husstand betaler godt 35.000 at komme på systemet plus 7-10.000 for stikledningen.
 
Som omtalt nedenfor (Hvem har egentlig ansvaret), er det uklart, hvad den enkelte husstand kan komme til at betale i tilfælde af driftsproblemer eller skader på kloakeringssystemet. Hvad det angår, mangler der stadig svar fra Horsens Vand.
 
Til gengæld er det nu muligt at sætte pris på de løbende omkostninger. af en mail fra Horsens Vand til Nick Sunderland kan man udlede, at det betalingen stiger med 2.000 - 4.000 kr. per husstand om året.
 
Ganske vist spares en årlig tømning af hustanken og en mindre spildevandsafgift. Men til gengæld skal der fremover betales en fast afgift på 720 kr. for stikledningen et vandafledningsbidrag på godt 28 kr. per kubikmeter vand.
 
Det gennemsnitlige vandforbrug per person ligger i Danmark på knap 40 kubikmeter per person, dvs. ca. 80 kbm for en husstand på to voksne og ca. 150 kbm for en familie på to voksne og to børn.
 
Klik på linket nedenfor for at se eksempelberegninger.
 
Læs mere
 

Hvem har egentlig ansvaret?


Et nyt afløbssystem, som sender byens spildevand den lange vej til Brædstrup, er nu i drift i Gantrup og en stor del af husstandene er tilkoblet.
 
Tilsynelandende fungerer det fint, og i de lavtliggende dele af byen glæder man sig allerede over, at det vand, der kommer til søen, er blevet renere.
 
Horsens Vand har netop udsendt orientering om det nye system med beskrivelse af tilslutningsordningen og den tekniske installation. Men hvem har egentlig ansvaret for husstandenes pumpesystemer? Det står der intet om, og derfor har Nick Sunderland nu rejst spørgsmålet over for Horsens Vand.
 
"Jeg mangler skriftlig dokumentation for at Horsens Vand står juridisk og økonomisk for ejerskab, drift, reparation og servicering/vedligholdelse af pumpebrønden", skriver Nick Sunderland i en henvendelse til kommunen.
 
"Hvilket rettigheder har vi som brugere af pumpen? Kan vi blive økonomisk straffet for evt. misbrug af pumpen, ved fx. at der ved fejl kommer uønksede stoffer i afløbsinstallation?". 
 
Læs mere
 

Da Gantrup drog på østerstur til Vadehavet

En kold lørdag morgen i januar drog en stor del af Gantrup mod sydvest, på østerstur til Vadehavet og Mandø.

Kl. 8 var alle 32 tilmeldte mødt op ved forsamlingshuset. Folkene blev fordelt i forskellige biler og kursen blev sat mod Ebbevejen til Mandø.
 
På vejen derned samlede vi Svend (Skovfoged Svend Hansen fra Skov og Naturstyrelsen) og Grethe op.
 
Vi mødtes alle på parkeringspladsen, hvor vi blev orienteret om det specielle landskab Vadehavet, om slikgårde, om fuglelivet og om afhængiheden af tidevandet.
 
Turen gik herfra over Ebbevejen og til kirken på Mandø.
 

Her berettede Svend om stormfloder, særligt bed beretningen om den sidste store stormflod, vi havde sidst i halvfemserne, sig fast, svært at forestille sig at den var 7 meter over daglig vande og grunden til, at den trods alt ikke ødelagde mere, var at den kom ved lavvande, svært at forstå for os her i Højlandet.
 
Herfra fortsatte vi til "østersbankerne". Vi fik alle et grundkursus udi den ædle kunst at finde de egnede østers. Herefter gik vi på jagt efter skaldyrene, på samme måde som stenalderfolket gjorde det, dog adskilt fra dem ved brugen af bæreposer og en noget anden påklædning...

Jørgen 2mat.

Se alle billederne fra turen her.
 

 

Forsamlingshuset overvejer jordopkøb

Gantrup borgerforening overvejer at tilkøbe jord til forsamlingshuset. Emnet blev diskuteret på generalforsamlingen 4. september.
 
Bestyrelsen har skrevet til Jordbrugskommissionen om muligheden for at få lov til at købe jorden bag ved forsamlingshuset. Der foreligger endnu ikke svar. Borgerforeningen kan ikke umiddelbart købe landbrugsjord, idet forsamlingshuset bliver betragtet som et almindeligt parcelhus. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at lave stier i skoven (hundelufterskov), flytte bålhytterne derop og sætte shelters op, så man kan komme forbi på sin cykeltur og overnatte. Bestyrelsen ønsker også at få udvidet parkeringspladsen bag forsamlingshuset.
 
I overvejelserne indgår også et hensyn til forsamlingshusets fremtid i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt at sælge huset.
 
Læs referatet her.

 

Fra Gantrup til Horsens, "Time out" fra Else og Hugo

Læs en hilsen fra Else og Hugo her og skriv eventuelt et svar.

 

Horsens kommune: Jeres betænkeligheder imødekommet

Størstedelen af Gantrups betænkeligheder er imødekommet, siger Horsens kommunes Teknik- og Miljøudvalg i en mail til borgerne i Gantrup. Mailen er det officielle svar på Gantrupborgernes kommentarer til udkastet til landsbyafgrænsning sidste efterår.  Den endelige landsbyplan er nu med en række ændringer vedtaget af byrådet (se nedenfor)
 
I svarmailen til Gantrup siger udvalget, at den vedtagne plan "ikke lægger begrænsninger på eksisterende erhverv, ligesom nye erhverv kan etableres i harmoni med den eksisterende landsby. Det samme gælder nye boliger som erstatning for ældre boliger". 
 
Læs hele svaret fra kommunen her.  

 

Kronhjorte tilbage i Gantrup igen

Der er igen set kronhjorte i Gantrup, om end gennem et vildtkameras automatiske optik. Kameraet tilhører Else og Hugo og er taget i deres skov 6. juni.
 
Se mere her.
 
 

 

Grænsen er fastlagt

Med vedtagelsen af forslaget til landsbyafgrænsning (se nedenfor) har Horsens kommune nu defineret, hvad der officielt hører til landsbyen Gantrup. Som det fremgår af kortet, drejer det sig om 21 husstande plus et forsamlingshus og et byggemarked.

Dette svarer ganske præcist til, hvad der ligger inden for grænserne af de tre byskilte, og bør således ikke være nogen overraskelse. Mere overraskende er det måske, at byrådet i Horsens mener, at der inden for den viste grænse er "mulighed for opførelse af nye boliger i Gantrup i begrænset omfang".

Den blå dobbeltpil viser udsigtslinien gennem en af dalene i Gantrup. Den skal ifølge kommunens plan "friholdes for bebyggelse, der hindrer eller forringer den landskabelige udsigt i området".


 

Ingen storparceller i Gantrup

Planerne om at etablere storparceller syd for Gantrup er blevet opgivet i Horsens kommunes endeligt vedtagne plan for landsbyen. Tidligere hed det i oplægget:

“Området syd for Gantrupvej skal ved udstykning udformes som storparceller”.

I en indsigelse fra 25 borgere i Gantrup sidste efterår hed det herom:

“Vi frygter, at netop denne formulering kan bruges som rambuk for udrulning af et parcelhusområde i stil med, hvad vi har set i visse nabolandsbyer. Vi ønsker derfor den citerede sætning slettet fra planen.”

Dette ønske har byrådet nu imødekommet.


 

Kommunens plan for Gantrup vedtaget

Byrådet i Horsens vedtog sidst i maj et revideret forslag til såkaldt “Landsbyafgrænsning”. Heri fastlægges rammerne for den fremtidige udvikling i kommunens landsbyer, herunder Gantrup.


I forhold til det oprindelige forslag (se “Kommunen planlægger Gantrup” nedenfor) er der en enkelt væsentlig forbedring, idet man har opgivet planerne om at tillade storparceller syd for Gantrup. Ellers er det småt med indrømmelser i forhold til den kritik, beboerne i Gantrup sendte til kommunen i en fælles henvendelse sidste efterår.

Illustration fra den vedtagne plan for Landsbyafgrænsning
Læs mere
 

Rolig generalforsamling

Trods en markant nedsættelse af vandafgiften for to år siden udviste det første fulde regnskab med de nye takster et mindre overskud på 2940 kr. Det fremgik på vandværkets generalforsamling 20. marts. Generalforsamlingen forløb stille og roligt - der var genvalg over hele linien. Referat kan læses her, og regnskab og budget findes her.

 

Prisen for leje af Gantrup Forsamlingshus ændres.

På grund af øgede driftsomkostninger, besluttede Gantrup Borgerforenings bestyrelse ved bestyrelsesmødet d. 26. februar 2013, at forhøje prisen på udlejning af huset til kr. 2000,-.
Den nye pris er gældende for alle fremtidige reservationer, samt for reservationer som ligger mere end 1 år fra nu.
Man skal stadig være medlem af foreningen, for at kunne leje Gantrup forsamlingshus. Medlemskab koster kr. 300,-

 

Horsens kommunes landsbyplaner støder på modstand

Horsens kommune er nu i færd med at danne sig et overblik over de mange indlæg, der er kommet med kommentarer til udviklingsplanerne for kommunens godt tres landsbyer (se "Gantrups udvikling til debat" og "Kommunen planlægger Gantrup" nedenfor).
 
Det fremgår af en email fra arkitekt Benny Kaas, som kvitterer for modtagelsen af kommentarerne fra Gantrup.
 
Men det kommer ikke til at gå så glat, som kommunen havde tænkt sig.
 
"Indlæggene vil indgå i den politiske behandling af sagen i udvalg og byråd. Hvornår denne politiske behandling kommer på dagsordenen, ved vi endnu ikke, idet Naturstyrelsen, som statslig myndighed, har gjort indsigelse - bl.a. over at planen er for rummelig – dvs. åbner for mere byggeri end Staten kan acceptere i flere af landsbyerne", skriver Benny Kaas
 
"Vi skal derfor snarest i gang med forhandlinger med Naturstyrelsen, for at nå frem til en afklaring som igen er en forudsætning for at vi kan indstille planen til politisk behandling i kommunen. Vi forventer dog at nå til enighed med Naturstyrelsen om de nødvendige ændringer, så den politiske behandling kan starte primo 2013".
 
Til den tid kan vi så måske forvente at høre, om politikere og administration er villige til at revidere deres planer for Gantrup.

 

Gantrups udvikling til debat

En uges tid før udløbet af høringsfristen mødtes en snes af Gantrups borgere i forsamlingshuset for at diskutere Horsens Kommunes forslag til rammer for landsbyernes udvikling. Her blev kommunens planer for Gantrup gennemgået punkt for punkt.

Mens der var tilfredsheds med, at der bliver lagt rammer for udviklingen, var der også fuld enighed om at kræve kommunens plan justeret og præciseret på flere punkter.

Der er efterfølgende blevet sendt et høringssvar til teknik- og miljøudvalget i Horsens kommune. Det er underskrevet af 25 beboere, som repræsenterer det store flertal af husstandene i Gantrup.

Læs mere
 

Region Midtjylland har vedtaget råstofplanen

Region Midtjylland har nu vedtaget Råstofplan 2012 i den udformning, som vi har beskrevet her på Gantrup.dk. Det skete på et rådsmøde tirsdag den 21. august.
 
Forinden havde regionsformand Bent Hansen (S) svaret på en fornyet henvendelse fra Gantrup Borgerforening til alle regionsrådsmedlemmerne. Heri henviser han til, at planen nu skal i fire ugers høring, hvor der er mulighed for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet "for så vidt angår retslige spørgsmål", dvs. den måde Region Midtjylland har håndteret vores område på - et område som regionen insisterer på at kalde "Vestbirk området" selv om det er betænkeligt meget nærmere Gantrup end Vestbirk.
 
Hvad angår sagens kerne - at regionen åbner op for at Horsens kommune kan give gravetilladelse klods op ad Gantrup - henviser Bent Hansen til, at det efter "råstoflovens regler er kommunen, som har kompetencen til at fastsætte vilkår om afstand til nærmeste nabo. (Det betyder i praksis, at det er den konkrete vurdering af støj, som afgør hvor stor afstanden til naboer skal være)".
 
Samtidig gør han opmærksom på, at indsigelsen fra borgerne i Gantrup - underskrevet af 44 lokale beboere - har været drøftet med Horsens Kommune, - hvilket tydeligvis ikke har ført til at imødekommelse af indvendingerne.
Læs mere
 

Kommunen planlægger Gantrup

Horsens kommune har sendt et forslag til landsbyafgrænsning i offentlig høring. Forslaget bestemmer, hvor, hvordan og hvor meget der fremover må bygges i landsbyerne i Horsens kommune.
 
For Gantrups vedkommende betyder planen formentlig, at det er slut med at bygge nye huse inden for landsbyens græser - med mindre det da sker som erstatning for gamle huse.
 
Dog står der måske en ladeport på klem: "Området syd for Gantrupvej skal ved udstykling udformes som storparceller"!
 
Forslag til landsbyafgrænsning
Læs mere
 

Horsens kommune værdsætter Gantrup

Gantrup er lokaliseret i et topografisk markant bakkelandskab. Landskabet er endvidere udpeget som særligt værdifuldt samt som en del af større uforstyrrede landskaber. Endvidere er området udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Idenfor landsbyafgrænsningen er mindre områder udpeget som beskyttet natur, naturområder, ny natur og skov.
 
Ovenstående er et citat fra Horsens kommunes "Forslag til landsbyafgrænsning" (se ovenfor) som netop er sendt i offentlig høring. Kommunen har altså sans for det særligt værdifulde i miljøet omkring Gantrup - der bør være en del af større uforstyrrede landskaber.
 
Er der tale om et skjult budskab til politikerkollegerne i Region Midtjylland, som 22. august skal behandle et forslag til råstofplan, der vil åbne muilighed for at forvandle landskabet tæt ved Gantrup til en grusgrav?
 

 

Ny råstofplan ignorerer Gantrups indvendinger

”Administrationens vurdering er, at der afstandsmæssigt er taget hensyn til Gantrup”.
 
Men denne arrogante bemærkning fejer anonyme byrokrater i Region Midtjylland de indvendingerne fra stort set alle indbyggere i Gantrup til side.
 
Som beskrevet her på Gantrup.dk sendte 44 borgere i Gantrup i marts en indsigelse til regionen mod planerne om en markant udvidelse af den nærliggende Vestbirk grusgrav. Planerne indgår i regionens Råstofplan 2012, som er under behandling med henblik på politisk vedtagelse til efteråret.
 

Læs mere
 

Kloakering i Gantrup udskudt til 2013

Horsens kommune og Horsens vand har udskudt igangsætningen af det fælles kloakeringssystem i Gantrup. Sidste år blev projektet ellers tidssat til 2012.
 
Ifølge Ove Steen Nielsen fra Horsens vand er der flere årsager til udskydelsen. Bl.a. arbejder kommunen med planer om at etablere ny regnvandsledning ved samme lejlighed.
Læs mere
 

Vandværk og borgerforening indgår aftale

Gantrup vandværks årlige generalforsamling vedtog enstemmigt et forslag fra borgerforeningens formand, Finn Nyegaard, om en lejeaftale mellem de to foreninger. Aftalen indebærer, at forsamlingshuset de næste 10 år stiller lokaler til rådighed for vandværket til afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 
Til gengæld betaler vandværket forsamlingshusets tilslutningsafgift til det nye kloakeringssystem, når det formentlig i løbet af i år skal sluttes til det nye kommunale kloaksanlæg. Afgiften andrager 35.083,50 kr. Det blev bemærket, at i mange år har Gantrup Vandværk benyttet sig gratis af forsamlingshuset til afholdelse af generalforsamlinger.
 
Vandværket havde ved udgangen af 2011 en likvid beholdning på knap 850.000 kr. Referat af generalforsamlingen kan læses her.
 

 

Krondyr på spil igen

Så er der  ígen kronvildt i Gantrup. Hugo Eriksen har sat et vildtkamera op i sin skov og både 12. og 13. april var der 'bid'. Nu har der været talt meget om, at der er set fod og fundet andet fra dyrene, men her er de altså 'live', konstaterer Hugo.

 

Så holder det nok et år mere

Gennemsnitligt var hvert hus i Gantrup repræsenteret med 1 stk. arbejdskraft til den årlige vedligeholdelse af Gantrup forsamlingshus. Det var det største fremmøde siden det gamle hus blev renoveret ved 100-årsjubilæet i 2005.
Spidskompetence
Ud over grundig oprydning og rengøring ind- og udvendig omfattede arbejdet denne gang bl.a.
 • Etablering af jordvold og plantning af syrener ved ny kantsten
 • Opsætning af nye plissegardiner
 • Maling af skorsten og udvendige vægge
 • Udskiftning og maling af sternbrædder
 • Udskiftning af defekte tagplader
 • Etablering af ny (større) olietank
 • Ophængning af billeder
 • Opsætning af pulverslukker
 • Lakering af gulv
Læs mere
 

Gantrup siger nej til Råstofplan 2012

Gantrup borgerforening og indbyggerne i Gantrup gør indsigelse mod de planer, som Region Midt har lagt om grusgravning helt tæt op ad landsbyen.
 
Indsigelsen er sendt til Region Midtjylland og Horsens kommune. Den er underskrevet af ikke mindre end 41 borgere i byen og nærmeste omegn. Underskrifterne er indsamlet af Borgerforeningen  i løbet af en enkelt dag. I indsigelsen hedder det:
 
"Vi vender os mod den foreliggende plan, som er sendt i høring medio januar, og mod enhver yderligere udvidelse af det såkaldte råstofgraveområde ind mod Gantrup.
 
Sammenfattende er det vores synspunkt:
 • at råstofplan 2012 går alt for tæt på Gantrup by
 • at landsbymiljøet bliver truet socialt og økonomisk
 • at råstofgraveområdet skal indskrænkes, således at intet hus får under 100 meters afstand til en eventuel grusgrav, målt fra matrikelgrænsen."
Følg linket nedenfor for at se hele henvendelsen til myndighederne.

Læs mere
 

Grusgrav i Gantrup?

Den kommer tæt på, grusgravningen. Region midt  er i gang med at behandle "Forslag til Råstofplan 2012", som lægger rammerne for, hvor der kan indvindes råstoffer - ikke mindst grus og sand - i de kommende år. Der er i mange år blevet gravet mellem Ryvej og Gudenåen, men dette område er ved at være udtømt. Med udsigt til bl.a. en fast forbindelse over Østersøen, som vil kræve gigantiske mængder grus, er der fokus på at inddrage nye arealer. Et større skovområde øst for Ryvej - Nord for Gantrup - er allerede blevet "opgraderet" til råstofindvindingsområde.

Med Råstofplan 2012 er der endda kommet så meget fart i ekspansionen, at regionen ikke selv har kunnet nå at offentliggøre kort, der viser planerne. Men her er de seneste:

Det nyeste udkast til indvindingsområde (dvs. grusgrav) ved og i Gantrup
 
De gule pile viser, hvor de tre Gantrup byskilte står. Det håndmarkerede røde område er de seneste tilføjelser til planen.
 
Det så tæt på Gantrup, man kan komme uden at vælte huse!
 
Se større udgave af kortet under linket nedenfor.

Læs mere
 

De kan være seje, dem fra Gantrup a...

Lillan Nirvana Andersen har vundet en sejr ved Vestre Landsret over storarvingen Christian Kjær, som betyder, at han ikke kan fordrive hende fra det skovhus i Skærbæk plantage, hvor hun bor med sine får. I hvert fald med lovlige midler.
 
Lillan boede tidligere i et kollektiv på Gantrupvej 17, hvor hun bl.a. også drev fåreavl. Det kapitel er omtalt under Gantrups historie.
 

 

Kjørmesgilde til gjaldende basuner

Der var fulde huse til Gantrup forsamlingshus årlige Kjørmes-gilde første weekend i februar.

Der var stegt flæsk med persillesovs som sædvanlig, og antallet af gevinster var også i år større end antallet af deltagere.

Årets nye bidrag til løjerne var Gantrupblæserne, en trio af unge jægere fra byen som har besluttet sig for at holde gamle jægermusiktraditioner i hævd. De havnde valgt Kjørmes-gildet til at træde frem for offenligheden for første gang. Klik på linket nedenunder for at finde links til videoer, lydfiler og billeder fra Kjørmesfesten.

Læs mere
 

Stadig rent vand

Nye analyser af drikkevandet fra Gantrup Vandværk bekræfter, at vandet stadig er rent - se her.

 

Juleudflugt til Gudenåen

De fleste af Gantrups mænd og børn var med på udflugt en uge før jul. I crossere og boogies gik turen til Fyel og Gudenåen med et passende antal pitstops undervejs.
 
I den klare vinteraften krævede det kun et enkelt forsøg at få ild i et bål, som blev brugt til at grille de medbragte pølser. Og byens kvinder? De var blev ladt tilbage i byen og måtte underholde sig selv. Det gik efter sigende nogenlunde...
 
 

 


 

Fanget i dæmringen

Dyrene er stadig i Gantrup...

Læs mere
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du kan få besked, når der er nye indlæg på Gantrup.dk. Tilmeld dig under Oversigt/Nyhedsbrev (her).

 

 

Krondyr skudt med vildtkamera

Så gik krondyrene i fælden, i hvert fald to af dem.

De er fotograferet med Rasmus Johansens vildtkamera om morgenen 7. juli, mens de står og fouragerer på den samme vildtager ved Gantrup, som Jørgen Tomat så fod på nogle dage tidligere.

 

Læs mere
 

Krondyr i haven?

Nej, det har vi endnu til gode at se. Men kronhjortenes bevægelser omkring Gantrup følges nøje af egnens jægere. Følg deres iagttagelser her.
 
 
Indtil videre må vi andre "nøjes" med at iagttage en hind, der i flere år har gæstet vores have. Lige nu er hun igen i gang med at lære forårets afkom, hvor det er godt at finde føde i fred og ro. (Billedet er taget på 70 meters afstand gennem et vindue). Et herligt syn, selv om det har sin pris: Græs og kløver er ikke de eneste afgrøder, der falder i dyrenes smag...

 

Jagtudstilling var kæmpe success


Gantrup blev nærmest løbet over ende af af folk fra nær og fjern, da forsamlingshuset 9. april dannede rammen om en jagtudstilling.

Over 200 gæster fra nær og fjern fandt det værd af bruge denne lørdag på at se på trofæer og snakke om store og små jagtbedrifter.

Snesevis af billeder dokumenterer begivenheden.


 
 
Læs mere
 

Vandet i Gantrup bliver billigere

Prisen på vand fra Gantrup vandværk er nedsat fra 4,50 til 2,50 kr. per kubikmeter. Vandværkets solide økonomi og formue har muliggjort dette.
 
På den nyligt afholdte generalforsamling var der genvalg til bestyrelsen på alle poster. Læs referatet her. Det nye takstblad findes her.

 

Jægere i Gantrup 1911 og 2011

 
100 år er der mellem disse to billeder af jægere, hunde og geværer. De er taget foran Gantrup forsamlingshus i henholdsvis 1911 og 2011. 
 
Det gamle billede viser, at passionen for jagt på disse egne har dybe rødder. Læs Jørgen 2mats tolkning af rødderne og se billeder fra dengang og nu.

 

Læs mere
 

Vandværkets økonomi

Regnskab for 2010 og budget for 2011 findes her.

 

Stor hornugle tilbage i Gantrup

Flere har iagttaget en stor hornugle på egnen. Læs mere her.

 

Kyndelmisse, kjørmesgilde – og vildtbanko

I anledning af kyndelmisse den 2. februar, vil der blive afholde Gilde & Banko i Gantrup Forsamlingshus lørdag den 5. februar 2011 kl. 18.30.

Der vil blive serveret stegt flæsk og persillesovs samt stort kage&kaffe-bord – lavet af vores lokale ”kogekone”. Efterfølgende vil der blive afholdt banko med flotte gevinster i form af lækre vildtpakker: vildgåsebryster, fasanbryster, andebryster, råvildt, kronvildt, sandart og søørred – frossen og lige klar til fryseren.

Læs mere
 

Kronhjort nummer to nedlagt i Gantrup


 
Mandag aften den 6-9 kl. 19,30 skød Rasmus en 10 ender hjort nede i vores dal.
 

Den var sammen med en mindre 10 ender.

På mange måder kan man sige at vi nu har skrevet historie i Gantrup, da det er meget lang tid siden der sidst har været skudt hjorte her i Gantrup, mit bedste bud er at det nemt kan være 150 til 200 år siden.

 
mvh Jørgen 2 mat
 
 

 

Krondyr skudt på Dalskovgaard

En af de meget omtalte (se her) kronhjorte i Gantrup måtte i søndags lade livet, nedlagt af Jacob Trolle på Dalskovgaard.
Jacob Trolle med byttet
 

 

Nu skal det nye dansegulv bruges

Gantrup forsamlingshus har fået nyt gulv, så betingelserne bliver de bedste, når tredje sæson med dans i Gantrup går i gang 15. september.
 
Læs mere
 

Kronhjorte i Gantrup

Kronhjortene bliver ved med at gøre sig bemærket i Gantrup og omegn. Se seneste kommentarer i menuen til venstre. Her er en video taget af Rasmus.

 

Nyt dansegulv i Gantrup forsamlingshus

Længe har det gamle forsamlingshus trængt til nyt gulv, der kan holde til danseundevisning og andre festligheder.
 
Og nu er det på plads, hjulpet godt på veje af et hold frivillige elever fra VIA University College i Horsens, der så dette som en mulighed for at få et projekt, der tjente et konkret og nyttigt formål.
 
Resten har frivillige fra Gantrup og omegn taget sig af. Kun mangler den sidste, men ikke uvæsentlige detalje: En nydesignet og nyopført bar, som de kommende bygningskonstruktører fra Horsens også vil stå for.
 
Billeder fra arbejdet findes her.

 

Gantrup har fået sin egen høvding

Gantrups nye høvdingGantrup har fået en høvding, og ikke overraskende blev det den 60-årige Jørgen Tomat, som blev kåret aldeles uden modkandidater. Forud for kåringen måtte han dog vise sig værdig til titlen gennem en en række prøvelser, der strakte sig fra at klare ca. 40 centimeter i højdespring over at tænde ild med flintesten (og petroleum), skyde løver og elefanter, til at kunne identificere sine børn (max. tre) i en større forsamling af gæster og undersåtter. Som billederne dokumenterer, bestod Jørgen med glans.
 
Anledningen til kåringen var netop den runde fødselsdag, som blev fejret 12. juni med et brag af en junglefest. Landsbyboerne lavede optog under ledelse af 6 ghanesiske musikere og dansere. Ud over at kåre Jørgen som høvding var hensigten at hjælpe hans drøm om en safari til Afrika lidt på vej.
 

 

Vandværket nedsætter prisen

Gantrup Vandværk har besluttet at nedsætte den årlige kontingentbetaling for andelshaverne fra 1900 til 1200 kr. Det skete på generalforsamlingen 18. marts.
Læs mere
 

To aktier for 10 kroner

I 1918 kunne man erhverve 2 aktier i Gantrup forsamlingshus for 10 kr. Se aktiebrevet her.

 

Gantrup set fra luften

Gantrup set fra luftenI det fantastiske sommervejr omkring 1. juli arrangerede Lars Mikkelsen en flyvetur over Gantrup og omegn. Turen resulterede i nogle fremragende billeder, der slår Google Maps med flere længder. Bemærk at du kan downloade billederne i fuld størrelse via links under hvert billede.

 

Bænke og skilte fik en omgang

Byens mange bænke og skilte blev udsat for grundig slibning, polering, pudsning og vask ved indgangen til højsommeren. Selv enkelte postkasser kom under pudsekluden da godt et dusin af byens borgere (mest mænd) brugte første søndag i juli til at følge op på forårets opsætning af bænke på velvalgte steder i gaden og landskabet.
 
Endnu større tilslutning var der senere på dagen til den afsluttende spisning med biksemad fra Sandvad kro, hvormed vandværket sagde tak for oprydning på vandværksgrunden. Se billeder fra arbejds- og hyggedagen her.

 

Nyt om Gantrupvej 17 og 23

Indlæg af Søs Hansen findes her og her.

 

Bænkpudsning og vandværksoprydning

Søndag den 5. juli kaldes kvinder, børn og mænd af hus til en omgang vedligeholdelse af de nyopsatte bænke og arealet omkring vandværket.
 
Læs mere
 

Sankt Hans i solskin

 
Sankt Hans aften 2009 blev fejret i strålende solskin ved Gantrup forsamlingshus. Se billederne, der beviser det, her.

 

Tilladelse til råstofindvinding ved Gantrup

Horsens kommune har givet NCC har tilladelse til at udvide sit graveområde ved Gantrup nordpå langs Ryvej.

 

Læs mere
 

Gantrup bænket

Op til påsken har flittige borgere opstillet op mod et dusin bænke i Gantrup. Bænkene står med overkommeligt kort afstand på udvalgte steder. 
 
 
Det var egentlig planen at udstyre hver bænk med et forråd af drikkevarer, men dette udestår til senere.
 
Se billedreportage fra klargøring og opsætning her.

 

Nye i vandværkets bestyrelse

Bestyrelsen blev ændret en kende, da Gantrup Vandværk holdt generalforsamling. Se referatet her.

 

Ny runde dans i Gantrup forsamlingshus

Interessen for danseundervisningen i Gantrup forsamlingshus er så stor, at sæsonen nu udvides med 10 lektioner mere. Der er plads til flere par.
Læs mere
 

Borgerforeningens årskalender 2009

Borgerforeningens bestyrelse af sat dato på arrangementerne i 2009.
 
Læs mere
 

Hippitiden i Gantrup

Hippitiden i Gantrup er nu blevet beskrevet af en tidligere Gantrupborger, Peter Smidt. Beretningen findes under "Gantrups historie".

 

25 meter farlig vej gav buskort

Horsens Folkeblad har taget fat i historien om kommunens moldboagtige procedurer for at nå frem til den konklusion, at der skal bevilges buskort til børnene i Gantrup, så de kan komme sikkert i skole. Sagen er løbende bleve dokumenteret her på hjemmesiden. Hent Horsens Folkeblads artikel fra 29. december 2008 her.

 

Dansepause

Danseundervisningen i Gantrup forsamlingshus holder pause hen over jul og nytår men vender stærkt tilbage i januar.
 
 
Som billedet viser, var der højt humør da line-dansere og par-dansere holdt fælles juleafslutning. Og entusiasmen rækker til en fortsættelse i foråret...
 
Læs mere
 

Initiativer til forskønnelse af Gantrup

Blandt de gode ideer til forbedringer i Gantrup, som kom frem på den nyligt afholdgte generalforsamling i Borgerforeningen, var opsætning af 10 bænke rundt om i landsbyen. Tanken er at opstille bænkene med passende afstand på egnede steder, så folk under promenade gennem Gantrup får mulighed for at hvile sig undervejs.
 
Bænkene vil blive udført i solide Kalmar-brædder af lærketræ og skænkes til byen af en anonym donor, som anvender pseudonymet "Tomaten". Borgere i Gantrup, som er villige til at lægge jord til en bænk, kan henvende sig til Borgerforeningens bestyrelse (se her). Det er hensigten at afholde en bænkeopsætningsdag i nær fremtid. Et forslag om at udstyre bænkene med fyldte køletasker fandt ikke tilstrækkelig opbakning.
 
Til gengæld var der på mødet enighed om at opsætte en informationsstander. Den vil blive placeret ved vejforgreningen over for Gantrupvej 6. 

 

Horsens kommune erklærer Ryvej børnesikker

Fra starten af det nye skoleår har Horsens kommune ændret vurderingen af, hvor sikkert det er for skolebørn at færdes på Ryvej. Vejen ser åbenbart ganske sikker ud fra administrationskontorerne i Horsens. Konsekvensen er, at forældre i Gantrup selv skal betale buskort til børnene, hvis de vil undgå at sende dem ud i slalumkørsel gennem sværmen af lastbiler, som kører til og fra NCC 's grusgrav på Ryvej.
Evy Rye har dokumenteret sagen ved at offentliggøre korrespondancen med kommunen. Den er næppe afsluttet dermed. Læs om sagen her.

 

Generalforsamling i Gantrup borgerforening

Gantrup Borgerforening holdt generalforsamling 3. september. Blandt de fremmødte var der en livlig udveksling af ideer til arrangementer, forbedringer af forsamlingshuset og landsbyen i det hele taget.
 
Ved valget af ny bestyrelse - som også er bestyrelse for forsamlingshuset - var der en enkelt ændring, idet Rasmus Johansen trak sig for i stedet at blive suppleant. Ove Leth Petersen trådte ind som nye medlem i bestyrelsen.
 
Referat af generalforsamlingen kan læses her.
 
Læs mere
 

Alligevel danseundervisning i Gantrup efteråret 2008

Det er lykkedes Gravgaard Dans at få en aftale på plads med en ny underviser, og det betyder, at der alligevel bliver udbudt danseundervisning i Gantrup forsamlingshus fra september 2008. Der har tidligere været modstridende udmeldinger, men nu skulle det være ganske vist.

 

Læs mere
 

Sukkertoppen tur/retur

Der er ved at gå motionsfeber i Gantrup...
 
Læs mere
 

Forår i Forsamlingshuset

Vanen tro blev der igen i år afholdt arbejdsdag i Gantrup Forsamlingshus.
 

Læs mere
 

Flere bidrag til Gantrups historie

Arkiv-gruppen i Gantrup har bidraget med noter og kommentarer til Vera Mortens erindringer.

Læs mere
 

Vandværkets generalforsamling 2008

Referat kan læses her.

 

Gamle billeder

Arkiv-gruppen i Gantrup borgerforening er i gang med at samle historier og dokumenter, som kan være med til at levendegøre landsbyens historie. Forleden fik gruppen fingre i gamle billeder fra Gantrupvej 3 og 15.

Læs mere
 

Kommunen tog bestik af forholdene i Gantrup

Den sidste dag i februar kom Ole Helboe Nielsen fra Horsens  kommunes Miljø- og Trafikudvalg på besøg i Gantrup for at besigtige forholdene på Gantrupvej og Ryvej. Sammen med Gantrups trafikgruppe gennemgik han problemerne og kom med forslag til mulige løsninger. Det er nu en politisk afgørelse i kommunen, og et eller flere af disse forslag skal virkeliggøres. Læs referat af mødet her.

 

Skovejendom til salg i Gantrup

En skovejendom er sat til salg i Gantrup. Se beskrivelse her.

 

Fastelavnsfigurer

  Der er ikke så mange børn i Gantrup i fastelavnsalderen, så det burde være muligt at gætte sig til, hvem der skjuler sig bag maskerne. Men hvem kan sætte navn på den klapvognskørende udgave af Darth Vader med de rødglødende øjne? (Større billede her).

 

Søndagsfrokost i Voervadsbro

Barometeret stod på halvlunt vintervejr, da en stor del af Gantrups indbyggere en formiddag i januar drog afsted til søndagsfrokost i Voervadsbro.
Læs mere
 

Trafikregulering i Gantrup

Gedved kommune mente ikke der var grund til at gøre noget for at nedsætte farten på den gennemkørende trafik ad Gantrupvej. Gantrup har nu hørt til den nye Horsens kommune i et år, hvor der heller ikke er sket noget. Borgerforeningens udvalg for forbedret trafiksikkerhed har derfor rettet henvendelse til Horsens kommune og inviteret teknik- og miljøforvaltningen til at komme på besøg for at inspicere forholdene. Se henvendelsen - og kom gerne med egne kommentarer/forslag her.
 

 

Loppemarked i Gantrup

Evy og Ulla havde taget initiativ til at sætte gang i kludene - i bogstavelig forstand - ved at invitere til loppemarked i Gantrup forsamlingshus på tærskelen til den store juletravlhed

Læs mere
 

Høstfest 2007

I begyndelsen af oktober afholdt forsamlingshuset den årlige høstfest. Som det fremgår af billederne, var der stort fremmøde og god gang i dansen til den lidt utraditionelle orkesterbesætning: Bare en guitar og en sanger - men det svingede!


 

Det holder ikke så længe

Skønt det kun er to år siden, forsamlingshuset blev gennemrenoveret i anledningt af 100-års jubilæet, var der ellerede her i 2007 brug for en ny overhaling. Det var så anledning til en forsamlingshusdag, som fandt sted en våd aprildag.


 

Min gode ven, karpen

Familien Scharlings tamme koi karper tiltrækker sig opmærksomhed langt udenfor Gantrups grænser.

Læs mere
 

Gantrup Forsamlingshus' 100 års jubilæum blev fejret

Det gamle forsamlingshus var fyldt til bristepunktet, da gæsterne strømmede til i anledning af husets 100 års jubilæum. Ikke bare nuværende Gantrupboere og venner af huset var med. Tidligere Gantrupboere havde fundet vej langvejs fra.

 

Læs mere
 

Gang i renoveringsarbejdet

Trods en juli måned præget af ferie har der været god gang i renoveringarbejdet på Gantrup Forsamlingshus. Køkkenet er totalt udskiftet og klargjort.

Læs mere
 

Gantrup forsamlingshus får nyt liv

Gantrup forsamlingshus fylder 100 år i december 2005.

Læs mere
 

Birkefesten 2005

- Gantrup viste flaget i fodboldturneringen...

Læs mere
 

Da Hammeren fra Horsens kom til Gantrup

Spørgsmålene var mangeartede, da Hammeren fra Horsens, alias håndboldspilleren Mette Sjøberg, i begyndelsen af februar havde taget mod en invitation til at fortælle om sin sig selv og sin karriere til byens børn fra Gantrup.

Læs mere
 

Familiedag 2004

Det småkedelige sommervejr var fortid, da Gantrup Forsamlingshus i starten af september arrangerede en familiedag i landsbyens vestlige opland...

Læs mere
 

Birkefesten 2004 - Post Festum

Årets birkelege i Østbirk druknede i kaskader af vand...

Læs mere
 

Gantrup i vinterdragt

Hvid jul blev der ikke noget af i Gantrup i 2003...

Læs mere
 

Ungskytter

Ungskytterne har 1. november afholdt buejagt i de omliggende skove.

Læs mere
 

En tur gennem byen

En tur gennem Gantrup i billeder anno 2003

Læs mere
 

Festen på Pinds Mølle

Det skete i de tidlige forårsdage 2003 at hele to små vildsvinegrise kom løbende til Gantrup. Kvikke drenge var hurtige til at fange byttet. Det lykkedes dog den ene gris at stikke af, men den anden blev installeret i en tom hesteboks, som Vibe og Jesper fluks stillede til rådighed.

Læs mere
 

Onsdagscykelture

Gode var intentionerne da mænd og børn besluttede at drage på en ugentlig cykeltur i Gantrups smukke omegn.

Læs mere
 

Birkelegene 2003

Gantrup har en glorværdig tradition at forsvare, når der fløjtes op til den årlige fest- og fodboldturnering, Birkelegene i Østbirk.

Læs mere
 
 
 
 
  © 2018 Gantrup.dk ↑ Til toppen ↑
 
Webmaster: Allan Christensen, Adresse: Gantrupvej 14 A, Gantrup, 8752 Østbirk, Email: webmaster@gantrup.dk, Tlf. 75 78 05 07
Skabelon og design af WebsiteBaker-CMS.de
CMS-systemet Websitebaker er underlagt GNU General Public License. Systemet er udviklet af Ryan Djurovich.

ZIP Stat
Flere...