Seneste

Borgerforeningens bestyrelsen præsenterede et lille overskud for sidste regnskabsråd, da foreningen holdt generalforsamling i september. Det blev på 806,50 kr.

Regnskabsåret går fra august til juli, og resultatet afspejler, at der sidste år var gang i ulejningen af forsamlingshuset i rekordstort omfang.med 16 udlejninger, inden coronalen satte alt i stå.

Det beskedne resultat skal ses i lyset af, at der i regnskabsåret er investeret i varmepumper, som har afløst det bedagede oliefyr.

Borgerforeningen er ganske velkonsolideret med en bankbeholdning på godt 200.000 kr.

Ny og gammel teknologi - varmepumper har afløst den gamle oliebaserede varmeblæser

Alligevel havde bestyrelsen til generalforsamlingen stillet forslag om kontingentforhøjelse, som blev vedtaget. Beslutningen indebærer, at det fremover kommer til at koste 1500 kr. at blive medlem af borgerforeningen første år. Derefter koster det 500 kr. om året. Tidligere kostede et medlemskab 300 kr. om året, så der er tale om en betragtelig forhøjelse.

Om baggrunden for forhøjelsen siger formanden, Per Nybye: "Det slider på forsamlingshuset at leje ud, og det er faktisk en dårlig forretning for foreningen. Men selvfølgelig skal det være overkommeligt for folk i Gantrup og omegn at leje forsamlingshuset - det er det, vi har det til. Og vi er fint konkurrencedygtige med andre forsamlingshuse og med f.eks. at leje borde og stole til en fest hjemme, hvis man har plads til det".

Så i stedet for at sætte lejen op, kommer det nu til at koste mere at blive medlem. Medlemskab af foreningen er en forudsætning for at leje, så forventningen er, at kontingentforhøjelsen vil betyde færre lejere uden tilknytning til Gantrup, og mindre vedligeholdelse.

Selve lejeprisen ligger stadig lidt under sammenlignelige forsamlingshuse som Vestbirk, Sattrup, Voerladegaard.og Sønder Vissing.

Med vedtagelsen af bestyrelsens forslag kommer det til at koste det samme at være andelshaver og "almindeligt" medlem. "I praksis er der jo ingen forskel, og vi ved faktisk ikke, hvem der er andelshavere i dag", siger Per Nybye. "Vi vil igangsætte en juridisk undersøgelse af, om vi kan overgå til at være en almindelig medlemsforening".

Referat fra generalforsamlingen og regnskab kan ses her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 115 år siden var Gantrup Forsamlingshus et aktieselskab. Siden er borgerforeningen blevet en andelsforening. Bestyrelsen vil nu undersøge, om foreningen kan overgå til at være en almindelig medlemsforening.

 

Nyheder

Investeringer og højere kontingent

18. okt. 2020 11.46

Borgerforeningen kom gennem regnskabsåret med lille overskud trods investeringer og corona-stilstand…

Borgerforeningen i dialog med kommunen om trafiksikkerheden i Gantrup

16. okt. 2020 19.39

Der er grønt lys fra kommunen til vejbump el.lign. ... hvis vi selv finansierer

Sankt Hans i strålende solskin

23. jun. 2020 21.18

og uden hekseafbrænding

Jonas Wittrup ny formand i vandværket

22. jun. 2020 09.07

Martin Scharling bliver driftsansvarlig

Vandværkets generalforsamling bliver afholdt som skype møde

17. mar. 2020 09.12

På grund af corona-risikoen holdes generalforsamlingen onsdag den 18. marts ikke i forsamlingshuset…

Gantrup og omegn blev "verdens navle" for en flok unge, der som 1. generation kulturelt frisatte skulle finde deres vej til et etableret voksenliv."

-Skrevet af Peter Smidt

 

Gantrup

8752 Østbirk
Kontakt: Se under Forsamlingshuset/Bestyrelsen

Hjemmesiden: hjemmeside[snabel-A]gantrup.dk