Kommunens planer for Gantrup

Skrevet af Allan - 2017-10-27 15:58:00

Horsens Byråd har sendt et forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Med forslag til Kommuneplan 2017 ønsker Horsens Byråd at sikre, at der tænkes langsigtet og bæredygtigt.

Forslaget sætter de overordnede rammer for udviklingen af en lang række temaer, herunder byudvikling, landskab, natur, fritidsformål, det åbne land og infrastruktur. Forslaget består konkret af en hovedstruktur med de overordnede mål for udviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplanlægningen samt en redegørelsen for de overordnede forudsætninger for planlægningen.
 
 
Ikke mindst indeholder forslaget også en plan for en landsby som Gantrup. Man kan her (http://kommuneplan2017.horsens.dk/dk/rammer/enkelte-rammer/forslag/61lb01.htm) bl.a. læse, at husene i byen højest må være i to etager og ikke højere end 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30%, so noget parcelhuskvarter i stil med Voerladegaard og Yding bliver der aldrig tale om.
 
I øvrigt er planen for Gantrup en nøje gentagelse af, hvad der kom ud af den såkaldte landsbyafgrænsning i 2013. Her lagde kommunen en plan frem, som vi holdt møde om i Gantrup forsamlingshus. Mødet resulterede i en række kommentarer til kommunen, og de blev i væsentlig grad taget til efterretning. Se mere om dette her på siden længere nede (indlæg fra august 2012- juni 2013).
 
Den nye Kommuneplan 2017 præsenterer sig godt. Som noget nyt kan man slå en adresse op her (kommuneplan2017.horsens.dk) og under "Hvad gælder for mig?" finde detaljerede oplysninger om f.eks. forsamlingshuset eller egen adresse.

Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Invitation til kjørmesgilde

Festen holdes i år 23. februar

Eftersyn af brandhaner i Gantrup

Risiko for misfarvning af drikkevandet i uge 45

Arbejdsdag i cykelgruppen

Stigruppen inviterer til en kort arbejdsdag på cykelstien

Fokus på at fortsætte det høje aktivitetsniveau

Fint fremmøde til borgerforeningens generalforsamling

Indvielse af Gantrup cykel- og gangsti

Lørdag 23-06-2018 var Gantrup cykel- og gangsti klar til officiel…