Renovering af vandværket er gennemført

Skrevet af Allan - 2016-01-06 15:29:00

Kravene til vandværker er steget i de senere år. Bl.a. er der krav om, at der skal være en driftsansvarllig, og i Gantrup blev det Martin Scharling, der fik denne opgave. Han har været på drifts- og hygiejnekurser som et led i forberedelsen til ansvaret.

Arbejdet med renoveringen blev igangsat, fordi de gamle vandfiltre i vandværket var blevet utætte. Under forberedelserne viste det sig, at det faktisk var det meste af udstyret i vandværket, der trængte til at blive skiftet ud.

Der har som bekendt fra tid til anden været mindre forekomster såkaldte coliforme bakterier i vandet. Det er ikke påvist, hvordan de er kommet ind i vandet, men der har været mistanke til den gamle rentvandstank, som var bygget af betonelementer. Den har nok ikke været 100% tæt.

Bestyrelsen indhentede tilbud på løsninger og valgte en, der har som hovedprincip, at forenkle hele installationen. Det betyder, at der er færre komponenter, som der kan opstå fejl på, og der bliver brug for mindre vedligeholdelse, og færre driftsomkostninger.

En af de komponenter, der nu er taget ud, er rentvandstanken. Vandet bliver nu pumpet op fra boringen, når der er brug for det. Det vil sige, at vandet forlader vandværket så snart det er pumpet op.

Samtidig er der sket forbedringer af selve bygningen. Der er bygget et nyt indgangsparti, og huset er gjort tæt. Der er monteret en affugter, så miljøet i rummet bliver bedre.
 

Vandværket vil invitere på rundvisning i det nye vandværk til foråret. Indtil da henvises til denne billedgennemgang af arbejdet.


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Invitation til kjørmesgilde

Festen holdes i år 23. februar

Eftersyn af brandhaner i Gantrup

Risiko for misfarvning af drikkevandet i uge 45

Arbejdsdag i cykelgruppen

Stigruppen inviterer til en kort arbejdsdag på cykelstien

Fokus på at fortsætte det høje aktivitetsniveau

Fint fremmøde til borgerforeningens generalforsamling

Indvielse af Gantrup cykel- og gangsti

Lørdag 23-06-2018 var Gantrup cykel- og gangsti klar til officiel…