Vi har rent drikkevand i Gantrup

Skrevet af Allan - 2017-12-05 16:02:00

Efter flere fund af pesticidresten Desphenyl-Chloridazon i drikkevand, især på Fyn, har det været oplagt at spørge, om den også kunne findes i vandet fra Gantrup vandværk.
 
Derfor bestilte vandværket en udvidet prøve, som blev foretaget i november. Resultatet foreligger nu, og vi kan ånde lettet op: Det blev en frikendelse.
 
Målingen af Desphenyl-Chloridazon viser under 0,01 μg per liter.

    
Den politisk fastsatte grænse er 0,1 μ/l. Det svarer til 1 gram per 10.000.000 liter vand. Vores vand har altså højst 1 gram per 100.000.000 liter vand.
 
Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand er i en vurdering fra Miljøstyrelsen sat til at være 300 μg/liter for voksne og 50 μg/liter for børn.
 
Med andre ord er der rigtig mange andre risici, man bør være mere bekymret for.
 
Den omfattende rapport dækker omkring 90 forskellige målinger og munder ud i et samlet "clean sheet" til Gantrup Vandværk: "Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016."

Rapporten findes her.

 


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Invitation til kjørmesgilde

Festen holdes i år 23. februar

Eftersyn af brandhaner i Gantrup

Risiko for misfarvning af drikkevandet i uge 45

Arbejdsdag i cykelgruppen

Stigruppen inviterer til en kort arbejdsdag på cykelstien

Fokus på at fortsætte det høje aktivitetsniveau

Fint fremmøde til borgerforeningens generalforsamling

Indvielse af Gantrup cykel- og gangsti

Lørdag 23-06-2018 var Gantrup cykel- og gangsti klar til officiel…